[openssl-commits] [openssl] master update

Dr. Stephen Henson steve at openssl.org
Sat Dec 19 16:15:55 UTC 2015


The branch master has been updated
    via bc71f91064a3eec10310fa4cc14fe2a3fd9bc7bb (commit)
   from 74a62e9629b2d07360a62571ff3028c83b69b0d9 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit bc71f91064a3eec10310fa4cc14fe2a3fd9bc7bb
Author: Dr. Stephen Henson <steve at openssl.org>
Date:  Tue Dec 15 23:57:18 2015 +0000

  Remove fixed DH ciphersuites.
  
  Remove all fixed DH ciphersuites and associated logic.
  
  Reviewed-by: Matt Caswell <matt at openssl.org>

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 ssl/s3_lib.c       | 400 +----------------------------------------------
 ssl/ssl_ciph.c      | 23 +--
 ssl/ssl_lib.c      | 13 +-
 ssl/ssl_locl.h      | 50 +++---
 ssl/ssl_rsa.c      | 17 +-
 ssl/statem/statem_clnt.c | 102 +++---------
 ssl/statem/statem_lib.c | 11 --
 ssl/statem/statem_srvr.c | 69 ++------
 ssl/t1_lib.c       | 17 +-
 ssl/t1_trce.c      | 18 ---
 10 files changed, 64 insertions(+), 656 deletions(-)

diff --git a/ssl/s3_lib.c b/ssl/s3_lib.c
index 54ba298..c02b545 100644
--- a/ssl/s3_lib.c
+++ b/ssl/s3_lib.c
@@ -261,38 +261,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   168,
   },
 
-/* Cipher 0D */
-  {
-   1,
-   SSL3_TXT_DH_DSS_DES_192_CBC3_SHA,
-   SSL3_CK_DH_DSS_DES_192_CBC3_SHA,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_3DES,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   112,
-   168,
-   },
-
-/* Cipher 10 */
-  {
-   1,
-   SSL3_TXT_DH_RSA_DES_192_CBC3_SHA,
-   SSL3_CK_DH_RSA_DES_192_CBC3_SHA,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_3DES,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   112,
-   168,
-   },
-
 /* Cipher 13 */
   {
   1,
@@ -420,36 +388,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   128,
   128,
   },
-/* Cipher 30 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_AES_128_SHA,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_AES_128_SHA,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES128,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   128,
-   128,
-   },
-/* Cipher 31 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_AES_128_SHA,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_AES_128_SHA,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES128,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   128,
-   128,
-   },
 /* Cipher 32 */
   {
   1,
@@ -511,37 +449,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   256,
   256,
   },
-/* Cipher 36 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_AES_256_SHA,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_AES_256_SHA,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES256,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   256,
-   256,
-   },
-
-/* Cipher 37 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_AES_256_SHA,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_AES_256_SHA,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES256,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   256,
-   256,
-   },
 
 /* Cipher 38 */
   {
@@ -640,38 +547,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   256,
   },
 
-  /* Cipher 3E */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_AES_128_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_AES_128_SHA256,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES128,
-   SSL_SHA256,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   128,
-   128,
-   },
-
-  /* Cipher 3F */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_AES_128_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_AES_128_SHA256,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES128,
-   SSL_SHA256,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   128,
-   128,
-   },
-
   /* Cipher 40 */
   {
   1,
@@ -707,38 +582,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   128,
   },
 
-  /* Cipher 42 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_CAMELLIA128,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   128,
-   128,
-   },
-
-  /* Cipher 43 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_CAMELLIA128,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   128,
-   128,
-   },
-
   /* Cipher 44 */
   {
   1,
@@ -805,38 +648,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   128,
   },
 
-  /* Cipher 68 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_AES_256_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_AES_256_SHA256,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES256,
-   SSL_SHA256,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   256,
-   256,
-   },
-
-  /* Cipher 69 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_AES_256_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_AES_256_SHA256,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES256,
-   SSL_SHA256,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   256,
-   256,
-   },
-
   /* Cipher 6A */
   {
   1,
@@ -950,37 +761,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   256,
   256,
   },
-  /* Cipher 85 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_CAMELLIA256,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   256,
-   256,
-   },
-
-  /* Cipher 86 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_CAMELLIA256,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_HIGH,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   256,
-   256,
-   },
 
   /* Cipher 87 */
   {
@@ -1245,38 +1025,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   128,
   },
 
-  /* Cipher 97 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_SEED_SHA,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_SEED_SHA,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_SEED,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_MEDIUM,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   128,
-   128,
-   },
-
-  /* Cipher 98 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_SEED_SHA,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_SEED_SHA,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_SEED,
-   SSL_SHA1,
-   SSL_SSLV3,
-   SSL_MEDIUM,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_DEFAULT | TLS1_PRF,
-   128,
-   128,
-   },
-
   /* Cipher 99 */
   {
   1,
@@ -1393,38 +1141,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   256,
   },
 
-  /* Cipher A0 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES128GCM,
-   SSL_AEAD,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA256 | TLS1_PRF_SHA256,
-   128,
-   128,
-   },
-
-  /* Cipher A1 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES256GCM,
-   SSL_AEAD,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA384 | TLS1_PRF_SHA384,
-   256,
-   256,
-   },
-
   /* Cipher A2 */
   {
   1,
@@ -1457,38 +1173,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   256,
   },
 
-  /* Cipher A4 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES128GCM,
-   SSL_AEAD,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA256 | TLS1_PRF_SHA256,
-   128,
-   128,
-   },
-
-  /* Cipher A5 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_AES256GCM,
-   SSL_AEAD,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH | SSL_FIPS,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA384 | TLS1_PRF_SHA384,
-   256,
-   256,
-   },
-
   /* Cipher A6 */
   {
   1,
@@ -1831,38 +1515,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   128,
   },
 
-  /* Cipher BB */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_CAMELLIA128,
-   SSL_SHA256,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA256 | TLS1_PRF_SHA256,
-   128,
-   128,
-   },
-
-  /* Cipher BC */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_CAMELLIA128,
-   SSL_SHA256,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA256 | TLS1_PRF_SHA256,
-   128,
-   128,
-   },
-
   /* Cipher BD */
   {
   1,
@@ -1927,38 +1579,6 @@ OPENSSL_GLOBAL const SSL_CIPHER ssl3_ciphers[] = {
   256,
   },
 
-  /* Cipher C1 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256,
-   SSL_kDHd,
-   SSL_aDH,
-   SSL_CAMELLIA256,
-   SSL_SHA256,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA256 | TLS1_PRF_SHA256,
-   256,
-   256,
-   },
-
-  /* Cipher C2 */
-  {
-   1,
-   TLS1_TXT_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256,
-   TLS1_CK_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256,
-   SSL_kDHr,
-   SSL_aDH,
-   SSL_CAMELLIA256,
-   SSL_SHA256,
-   SSL_TLSV1_2,
-   SSL_HIGH,
-   SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA256 | TLS1_PRF_SHA256,
-   256,
-   256,
-   },
-
   /* Cipher C3 */
   {
   1,
@@ -4665,7 +4285,6 @@ SSL_CIPHER *ssl3_choose_cipher(SSL *s, STACK_OF(SSL_CIPHER) *clnt,
 int ssl3_get_req_cert_type(SSL *s, unsigned char *p)
 {
   int ret = 0;
-  int nostrict = 1;
   uint32_t alg_k, alg_a = 0;
 
   /* If we have custom certificate types set, use them */
@@ -4675,8 +4294,6 @@ int ssl3_get_req_cert_type(SSL *s, unsigned char *p)
   }
   /* Get mask of algorithms disabled by signature list */
   ssl_set_sig_mask(&alg_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
-  if (s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
-    nostrict = 0;
 
   alg_k = s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_mkey;
 
@@ -4691,23 +4308,8 @@ int ssl3_get_req_cert_type(SSL *s, unsigned char *p)
   }
 #endif
 
+  if ((s->version == SSL3_VERSION) && (alg_k & SSL_kDHE)) {
 #ifndef OPENSSL_NO_DH
-  if (alg_k & (SSL_kDHr | SSL_kDHE)) {
-# ifndef OPENSSL_NO_RSA
-    /*
-     * Since this refers to a certificate signed with an RSA algorithm,
-     * only check for rsa signing in strict mode.
-     */
-    if (nostrict || !(alg_a & SSL_aRSA))
-      p[ret++] = SSL3_CT_RSA_FIXED_DH;
-# endif
-# ifndef OPENSSL_NO_DSA
-    if (nostrict || !(alg_a & SSL_aDSS))
-      p[ret++] = SSL3_CT_DSS_FIXED_DH;
-# endif
-  }
-  if ((s->version == SSL3_VERSION) &&
-    (alg_k & (SSL_kDHE | SSL_kDHd | SSL_kDHr))) {
 # ifndef OPENSSL_NO_RSA
     p[ret++] = SSL3_CT_RSA_EPHEMERAL_DH;
 # endif
diff --git a/ssl/ssl_ciph.c b/ssl/ssl_ciph.c
index 3939010..65a5bb6 100644
--- a/ssl/ssl_ciph.c
+++ b/ssl/ssl_ciph.c
@@ -306,12 +306,9 @@ static const SSL_CIPHER cipher_aliases[] = {
   */
   {0, SSL_TXT_kRSA, 0, SSL_kRSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
 
-  {0, SSL_TXT_kDHr, 0, SSL_kDHr, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
-  {0, SSL_TXT_kDHd, 0, SSL_kDHd, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
-  {0, SSL_TXT_kDH, 0, SSL_kDHr | SSL_kDHd, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
   {0, SSL_TXT_kEDH, 0, SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
   {0, SSL_TXT_kDHE, 0, SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
-  {0, SSL_TXT_DH, 0, SSL_kDHr | SSL_kDHd | SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+  {0, SSL_TXT_DH, 0, SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
   0},
 
   {0, SSL_TXT_kECDHr, 0, SSL_kECDHr, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
@@ -334,8 +331,6 @@ static const SSL_CIPHER cipher_aliases[] = {
   {0, SSL_TXT_aDSS, 0, 0, SSL_aDSS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
   {0, SSL_TXT_DSS, 0, 0, SSL_aDSS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
   {0, SSL_TXT_aNULL, 0, 0, SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
-  /* no such ciphersuites supported! */
-  {0, SSL_TXT_aDH, 0, 0, SSL_aDH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
   {0, SSL_TXT_aECDH, 0, 0, SSL_aECDH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
   {0, SSL_TXT_aECDSA, 0, 0, SSL_aECDSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
   {0, SSL_TXT_ECDSA, 0, 0, SSL_aECDSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
@@ -506,8 +501,7 @@ void ssl_load_ciphers(void)
   disabled_auth_mask |= SSL_aDSS;
 #endif
 #ifdef OPENSSL_NO_DH
-  disabled_mkey_mask |= SSL_kDHr | SSL_kDHd | SSL_kDHE | SSL_kDHEPSK;
-  disabled_auth_mask |= SSL_aDH;
+  disabled_mkey_mask |= SSL_kDHE | SSL_kDHEPSK;
 #endif
 #ifdef OPENSSL_NO_EC
   disabled_mkey_mask |= SSL_kECDHe | SSL_kECDHr | SSL_kECDHEPSK;
@@ -1614,12 +1608,6 @@ char *SSL_CIPHER_description(const SSL_CIPHER *cipher, char *buf, int len)
   case SSL_kRSA:
     kx = "RSA";
     break;
-  case SSL_kDHr:
-    kx = "DH/RSA";
-    break;
-  case SSL_kDHd:
-    kx = "DH/DSS";
-    break;
   case SSL_kDHE:
     kx = "DH";
     break;
@@ -1661,9 +1649,6 @@ char *SSL_CIPHER_description(const SSL_CIPHER *cipher, char *buf, int len)
   case SSL_aDSS:
     au = "DSS";
     break;
-  case SSL_aDH:
-    au = "DH";
-    break;
   case SSL_aECDH:
     au = "ECDH";
     break;
@@ -1980,10 +1965,6 @@ int ssl_cipher_get_cert_index(const SSL_CIPHER *c)
     return SSL_PKEY_ECC;
   } else if (alg_a & SSL_aECDSA)
     return SSL_PKEY_ECC;
-  else if (alg_k & SSL_kDHr)
-    return SSL_PKEY_DH_RSA;
-  else if (alg_k & SSL_kDHd)
-    return SSL_PKEY_DH_DSA;
   else if (alg_a & SSL_aDSS)
     return SSL_PKEY_DSA_SIGN;
   else if (alg_a & SSL_aRSA)
diff --git a/ssl/ssl_lib.c b/ssl/ssl_lib.c
index 909b23e..7f4bca0 100644
--- a/ssl/ssl_lib.c
+++ b/ssl/ssl_lib.c
@@ -2006,7 +2006,7 @@ void ssl_set_masks(SSL *s, const SSL_CIPHER *cipher)
 #endif
   CERT *c = s->cert;
   uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
-  int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dh_rsa, dh_dsa, dsa_sign;
+  int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
   unsigned long mask_k, mask_a;
 #ifndef OPENSSL_NO_EC
   int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
@@ -2026,8 +2026,6 @@ void ssl_set_masks(SSL *s, const SSL_CIPHER *cipher)
   rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA_ENC] & CERT_PKEY_VALID;
   rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA_SIGN] & CERT_PKEY_SIGN;
   dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_SIGN;
-  dh_rsa = pvalid[SSL_PKEY_DH_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
-  dh_dsa = pvalid[SSL_PKEY_DH_DSA] & CERT_PKEY_VALID;
 #ifndef OPENSSL_NO_EC
   have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
 #endif
@@ -2064,15 +2062,6 @@ void ssl_set_masks(SSL *s, const SSL_CIPHER *cipher)
   if (dh_tmp)
     mask_k |= SSL_kDHE;
 
-  if (dh_rsa)
-    mask_k |= SSL_kDHr;
-
-  if (dh_dsa)
-    mask_k |= SSL_kDHd;
-
-  if (mask_k & (SSL_kDHr | SSL_kDHd))
-    mask_a |= SSL_aDH;
-
   if (rsa_enc || rsa_sign) {
     mask_a |= SSL_aRSA;
   }
diff --git a/ssl/ssl_locl.h b/ssl/ssl_locl.h
index 7a16f00..6261a66 100644
--- a/ssl/ssl_locl.h
+++ b/ssl/ssl_locl.h
@@ -295,32 +295,28 @@
 /* Bits for algorithm_mkey (key exchange algorithm) */
 /* RSA key exchange */
 # define SSL_kRSA        0x00000001U
-/* DH cert, RSA CA cert */
-# define SSL_kDHr        0x00000002U
-/* DH cert, DSA CA cert */
-# define SSL_kDHd        0x00000004U
 /* tmp DH key no DH cert */
-# define SSL_kDHE        0x00000008U
+# define SSL_kDHE        0x00000002U
 /* synonym */
 # define SSL_kEDH        SSL_kDHE
 /* ECDH cert, RSA CA cert */
-# define SSL_kECDHr       0x00000020U
+# define SSL_kECDHr       0x00000004U
 /* ECDH cert, ECDSA CA cert */
-# define SSL_kECDHe       0x00000040U
+# define SSL_kECDHe       0x00000008U
 /* ephemeral ECDH */
-# define SSL_kECDHE       0x00000080U
+# define SSL_kECDHE       0x00000010U
 /* synonym */
 # define SSL_kEECDH       SSL_kECDHE
 /* PSK */
-# define SSL_kPSK        0x00000100U
+# define SSL_kPSK        0x00000020U
 /* GOST key exchange */
-# define SSL_kGOST    0x00000200U
+# define SSL_kGOST        0x00000040U
 /* SRP */
-# define SSL_kSRP    0x00000400U
+# define SSL_kSRP        0x00000080U
 
-# define SSL_kRSAPSK       0x00000800U
-# define SSL_kECDHEPSK      0x00001000U
-# define SSL_kDHEPSK       0x00002000U
+# define SSL_kRSAPSK       0x00000100U
+# define SSL_kECDHEPSK      0x00000200U
+# define SSL_kDHEPSK       0x00000400U
 
 /* all PSK */
 
@@ -333,20 +329,18 @@
 # define SSL_aDSS        0x00000002U
 /* no auth (i.e. use ADH or AECDH) */
 # define SSL_aNULL        0x00000004U
-/* Fixed DH auth (kDHd or kDHr) */
-# define SSL_aDH         0x00000008U
 /* Fixed ECDH auth (kECDHe or kECDHr) */
-# define SSL_aECDH        0x00000010U
+# define SSL_aECDH        0x00000008U
 /* ECDSA auth*/
-# define SSL_aECDSA       0x00000040U
+# define SSL_aECDSA       0x00000010U
 /* PSK auth */
-# define SSL_aPSK        0x00000080U
+# define SSL_aPSK        0x00000020U
 /* GOST R 34.10-2001 signature auth */
-# define SSL_aGOST01           0x00000200U
+# define SSL_aGOST01       0x00000040U
 /* SRP auth */
-# define SSL_aSRP        0x00000400U
+# define SSL_aSRP        0x00000080U
 /* GOST R 34.10-2012 signature auth */
-# define SSL_aGOST12       0x00000800U
+# define SSL_aGOST12       0x00000100U
 
 /* Bits for algorithm_enc (symmetric encryption) */
 # define SSL_DES         0x00000001U
@@ -485,13 +479,11 @@
 # define SSL_PKEY_RSA_ENC    0
 # define SSL_PKEY_RSA_SIGN    1
 # define SSL_PKEY_DSA_SIGN    2
-# define SSL_PKEY_DH_RSA     3
-# define SSL_PKEY_DH_DSA     4
-# define SSL_PKEY_ECC      5
-# define SSL_PKEY_GOST01     7
-# define SSL_PKEY_GOST12_256   8
-# define SSL_PKEY_GOST12_512   9
-# define SSL_PKEY_NUM      10
+# define SSL_PKEY_ECC      3
+# define SSL_PKEY_GOST01     4
+# define SSL_PKEY_GOST12_256   5
+# define SSL_PKEY_GOST12_512   6
+# define SSL_PKEY_NUM      7
 /*
 * Pseudo-constant. GOST cipher suites can use different certs for 1
 * SSL_CIPHER. So let's see which one we have in fact.
diff --git a/ssl/ssl_rsa.c b/ssl/ssl_rsa.c
index 96353c1..a23b28e 100644
--- a/ssl/ssl_rsa.c
+++ b/ssl/ssl_rsa.c
@@ -171,22 +171,7 @@ int SSL_use_RSAPrivateKey(SSL *ssl, RSA *rsa)
 static int ssl_set_pkey(CERT *c, EVP_PKEY *pkey)
 {
   int i;
-  /*
-   * Special case for DH: check two DH certificate types for a match. This
-   * means for DH certificates we must set the certificate first.
-   */
-  if (pkey->type == EVP_PKEY_DH) {
-    X509 *x;
-    i = -1;
-    x = c->pkeys[SSL_PKEY_DH_RSA].x509;
-    if (x && X509_check_private_key(x, pkey))
-      i = SSL_PKEY_DH_RSA;
-    x = c->pkeys[SSL_PKEY_DH_DSA].x509;
-    if (i == -1 && x && X509_check_private_key(x, pkey))
-      i = SSL_PKEY_DH_DSA;
-    ERR_clear_error();
-  } else
-    i = ssl_cert_type(NULL, pkey);
+  i = ssl_cert_type(NULL, pkey);
   if (i < 0) {
     SSLerr(SSL_F_SSL_SET_PKEY, SSL_R_UNKNOWN_CERTIFICATE_TYPE);
     return (0);
diff --git a/ssl/statem/statem_clnt.c b/ssl/statem/statem_clnt.c
index 56f6eaf..733a683 100644
--- a/ssl/statem/statem_clnt.c
+++ b/ssl/statem/statem_clnt.c
@@ -2390,47 +2390,23 @@ psk_err:
   }
 #endif
 #ifndef OPENSSL_NO_DH
-  else if (alg_k & (SSL_kDHE | SSL_kDHr | SSL_kDHd | SSL_kDHEPSK)) {
+  else if (alg_k & (SSL_kDHE | SSL_kDHEPSK)) {
     DH *dh_srvr, *dh_clnt;
-    if (s->s3->peer_dh_tmp != NULL)
-      dh_srvr = s->s3->peer_dh_tmp;
-    else {
-      /* we get them from the cert */
-      EVP_PKEY *spkey = NULL;
-      dh_srvr = NULL;
-      spkey = X509_get_pubkey(s->session->peer);
-      if (spkey) {
-        dh_srvr = EVP_PKEY_get1_DH(spkey);
-        EVP_PKEY_free(spkey);
-      }
-      if (dh_srvr == NULL) {
-        SSLerr(SSL_F_TLS_CONSTRUCT_CLIENT_KEY_EXCHANGE,
-            ERR_R_INTERNAL_ERROR);
-        goto err;
-      }
+    if (s->s3->peer_dh_tmp == NULL) {
+      SSLerr(SSL_F_TLS_CONSTRUCT_CLIENT_KEY_EXCHANGE,
+          ERR_R_INTERNAL_ERROR);
+      goto err;
     }
-    if (s->s3->flags & TLS1_FLAGS_SKIP_CERT_VERIFY) {
-      /* Use client certificate key */
-      EVP_PKEY *clkey = s->cert->key->privatekey;
-      dh_clnt = NULL;
-      if (clkey)
-        dh_clnt = EVP_PKEY_get1_DH(clkey);
-      if (dh_clnt == NULL) {
-        SSLerr(SSL_F_TLS_CONSTRUCT_CLIENT_KEY_EXCHANGE,
-            ERR_R_INTERNAL_ERROR);
-        goto err;
-      }
-    } else {
-      /* generate a new random key */
-      if ((dh_clnt = DHparams_dup(dh_srvr)) == NULL) {
-        SSLerr(SSL_F_TLS_CONSTRUCT_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_DH_LIB);
-        goto err;
-      }
-      if (!DH_generate_key(dh_clnt)) {
-        SSLerr(SSL_F_TLS_CONSTRUCT_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_DH_LIB);
-        DH_free(dh_clnt);
-        goto err;
-      }
+    dh_srvr = s->s3->peer_dh_tmp;
+    /* generate a new random key */
+    if ((dh_clnt = DHparams_dup(dh_srvr)) == NULL) {
+      SSLerr(SSL_F_TLS_CONSTRUCT_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_DH_LIB);
+      goto err;
+    }
+    if (!DH_generate_key(dh_clnt)) {
+      SSLerr(SSL_F_TLS_CONSTRUCT_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_DH_LIB);
+      DH_free(dh_clnt);
+      goto err;
     }
 
     pmslen = DH_size(dh_clnt);
@@ -2454,15 +2430,11 @@ psk_err:
     }
     pmslen = n;
 
-    if (s->s3->flags & TLS1_FLAGS_SKIP_CERT_VERIFY)
-      n = 0;
-    else {
-      /* send off the data */
-      n = BN_num_bytes(dh_clnt->pub_key);
-      s2n(n, p);
-      BN_bn2bin(dh_clnt->pub_key, p);
-      n += 2;
-    }
+    /* send off the data */
+    n = BN_num_bytes(dh_clnt->pub_key);
+    s2n(n, p);
+    BN_bn2bin(dh_clnt->pub_key, p);
+    n += 2;
 
     DH_free(dh_clnt);
   }
@@ -2841,7 +2813,6 @@ int tls_construct_client_verify(SSL *s)
 */
 static int ssl3_check_client_certificate(SSL *s)
 {
-  unsigned long alg_k;
   if (!s->cert || !s->cert->key->x509 || !s->cert->key->privatekey)
     return 0;
   /* If no suitable signature algorithm can't use certificate */
@@ -2854,26 +2825,6 @@ static int ssl3_check_client_certificate(SSL *s)
   if (s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT &&
     !tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, -2))
     return 0;
-  alg_k = s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_mkey;
-  /* See if we can use client certificate for fixed DH */
-  if (alg_k & (SSL_kDHr | SSL_kDHd)) {
-    int i = s->session->peer_type;
-    EVP_PKEY *clkey = NULL, *spkey = NULL;
-    clkey = s->cert->key->privatekey;
-    /* If client key not DH assume it can be used */
-    if (EVP_PKEY_id(clkey) != EVP_PKEY_DH)
-      return 1;
-    if (i >= 0)
-      spkey = X509_get_pubkey(s->session->peer);
-    if (spkey) {
-      /* Compare server and client parameters */
-      i = EVP_PKEY_cmp_parameters(clkey, spkey);
-      EVP_PKEY_free(spkey);
-      if (i != 1)
-        return 0;
-    }
-    s->s3->flags |= TLS1_FLAGS_SKIP_CERT_VERIFY;
-  }
   return 1;
 }
 
@@ -3042,20 +2993,7 @@ int ssl3_check_cert_and_algorithm(SSL *s)
     al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
     SSLerr(SSL_F_SSL3_CHECK_CERT_AND_ALGORITHM, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
     goto f_err;
-  } else if ((alg_k & SSL_kDHr) && !SSL_USE_SIGALGS(s) &&
-        !has_bits(i, EVP_PK_DH | EVP_PKS_RSA)) {
-    SSLerr(SSL_F_SSL3_CHECK_CERT_AND_ALGORITHM,
-        SSL_R_MISSING_DH_RSA_CERT);
-    goto f_err;
   }
-# ifndef OPENSSL_NO_DSA
-  else if ((alg_k & SSL_kDHd) && !SSL_USE_SIGALGS(s) &&
-       !has_bits(i, EVP_PK_DH | EVP_PKS_DSA)) {
-    SSLerr(SSL_F_SSL3_CHECK_CERT_AND_ALGORITHM,
-        SSL_R_MISSING_DH_DSA_CERT);
-    goto f_err;
-  }
-# endif
 #endif
 
   return (1);
diff --git a/ssl/statem/statem_lib.c b/ssl/statem/statem_lib.c
index ab860f6..86d200f 100644
--- a/ssl/statem/statem_lib.c
+++ b/ssl/statem/statem_lib.c
@@ -632,17 +632,6 @@ int ssl_cert_type(X509 *x, EVP_PKEY *pkey)
     ret = SSL_PKEY_GOST12_512;
   }
 #endif
-  else if (x && (i == EVP_PKEY_DH || i == EVP_PKEY_DHX)) {
-    /*
-     * For DH two cases: DH certificate signed with RSA and DH
-     * certificate signed with DSA.
-     */
-    i = X509_certificate_type(x, pk);
-    if (i & EVP_PKS_RSA)
-      ret = SSL_PKEY_DH_RSA;
-    else if (i & EVP_PKS_DSA)
-      ret = SSL_PKEY_DH_DSA;
-  }
 
 err:
   if (!pkey)
diff --git a/ssl/statem/statem_srvr.c b/ssl/statem/statem_srvr.c
index 014f211..0e6f0d0 100644
--- a/ssl/statem/statem_srvr.c
+++ b/ssl/statem/statem_srvr.c
@@ -322,8 +322,7 @@ static int send_server_key_exchange(SSL *s)
   * the server certificate contains the server's public key for
   * key exchange.
   */
-  if (  (alg_k & SSL_kDHE)
-    || (alg_k & SSL_kECDHE)
+  if (alg_k & (SSL_kDHE|SSL_kECDHE)
     /*
     * PSK: send ServerKeyExchange if PSK identity hint if
     * provided
@@ -2121,7 +2120,7 @@ MSG_PROCESS_RETURN tls_process_client_key_exchange(SSL *s, PACKET *pkt)
 #endif
 #ifndef OPENSSL_NO_DH
   BIGNUM *pub = NULL;
-  DH *dh_srvr, *dh_clnt = NULL;
+  DH *dh_srvr;
 #endif
 #ifndef OPENSSL_NO_EC
   EVP_PKEY *ckey = NULL;
@@ -2351,9 +2350,7 @@ MSG_PROCESS_RETURN tls_process_client_key_exchange(SSL *s, PACKET *pkt)
   } else
 #endif
 #ifndef OPENSSL_NO_DH
-  if (alg_k & (SSL_kDHE | SSL_kDHr | SSL_kDHd | SSL_kDHEPSK)) {
-    int idx = -1;
-    EVP_PKEY *skey = NULL;
+  if (alg_k & (SSL_kDHE | SSL_kDHEPSK)) {
     unsigned char shared[(OPENSSL_DH_MAX_MODULUS_BITS + 7) / 8];
 
     if (!PACKET_get_net_2(pkt, &i)) {
@@ -2370,21 +2367,7 @@ MSG_PROCESS_RETURN tls_process_client_key_exchange(SSL *s, PACKET *pkt)
          SSL_R_DH_PUBLIC_VALUE_LENGTH_IS_WRONG);
       goto err;
     }
-    if (alg_k & SSL_kDHr)
-      idx = SSL_PKEY_DH_RSA;
-    else if (alg_k & SSL_kDHd)
-      idx = SSL_PKEY_DH_DSA;
-    if (idx >= 0) {
-      skey = s->cert->pkeys[idx].privatekey;
-      if ((skey == NULL) ||
-        (skey->type != EVP_PKEY_DH) || (skey->pkey.dh == NULL)) {
-        al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
-        SSLerr(SSL_F_TLS_PROCESS_CLIENT_KEY_EXCHANGE,
-            SSL_R_MISSING_RSA_CERTIFICATE);
-        goto f_err;
-      }
-      dh_srvr = skey->pkey.dh;
-    } else if (s->s3->tmp.dh == NULL) {
+    if (s->s3->tmp.dh == NULL) {
       al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
       SSLerr(SSL_F_TLS_PROCESS_CLIENT_KEY_EXCHANGE,
          SSL_R_MISSING_TMP_DH_KEY);
@@ -2393,30 +2376,19 @@ MSG_PROCESS_RETURN tls_process_client_key_exchange(SSL *s, PACKET *pkt)
       dh_srvr = s->s3->tmp.dh;
 
     if (PACKET_remaining(pkt) == 0L) {
-      /* Get pubkey from cert */
-      EVP_PKEY *clkey = X509_get_pubkey(s->session->peer);
-      if (clkey) {
-        if (EVP_PKEY_cmp_parameters(clkey, skey) == 1)
-          dh_clnt = EVP_PKEY_get1_DH(clkey);
-      }
-      if (dh_clnt == NULL) {
-        al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
-        SSLerr(SSL_F_TLS_PROCESS_CLIENT_KEY_EXCHANGE,
-            SSL_R_MISSING_TMP_DH_KEY);
-        goto f_err;
-      }
-      EVP_PKEY_free(clkey);
-      pub = dh_clnt->pub_key;
-    } else {
-      if (!PACKET_get_bytes(pkt, &data, i)) {
-        /* We already checked we have enough data */
-        al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
-        SSLerr(SSL_F_TLS_PROCESS_CLIENT_KEY_EXCHANGE,
-            ERR_R_INTERNAL_ERROR);
-        goto f_err;
-      }
-      pub = BN_bin2bn(data, i, NULL);
+      al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
+      SSLerr(SSL_F_TLS_PROCESS_CLIENT_KEY_EXCHANGE,
+          SSL_R_MISSING_TMP_DH_KEY);
+      goto f_err;
+    }
+    if (!PACKET_get_bytes(pkt, &data, i)) {
+      /* We already checked we have enough data */
+      al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
+      SSLerr(SSL_F_TLS_PROCESS_CLIENT_KEY_EXCHANGE,
+          ERR_R_INTERNAL_ERROR);
+      goto f_err;
     }
+    pub = BN_bin2bn(data, i, NULL);
     if (pub == NULL) {
       SSLerr(SSL_F_TLS_PROCESS_CLIENT_KEY_EXCHANGE, SSL_R_BN_LIB);
       goto err;
@@ -2432,20 +2404,13 @@ MSG_PROCESS_RETURN tls_process_client_key_exchange(SSL *s, PACKET *pkt)
 
     DH_free(s->s3->tmp.dh);
     s->s3->tmp.dh = NULL;
-    if (dh_clnt)
-      DH_free(dh_clnt);
-    else
-      BN_clear_free(pub);
+    BN_clear_free(pub);
     pub = NULL;
     if (!ssl_generate_master_secret(s, shared, i, 0)) {
       al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
       SSLerr(SSL_F_TLS_PROCESS_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
       goto f_err;
     }
-    if (dh_clnt) {
-      s->statem.no_cert_verify = 1;
-      return MSG_PROCESS_CONTINUE_PROCESSING;
-    }
   } else
 #endif
 
diff --git a/ssl/t1_lib.c b/ssl/t1_lib.c
index efa0441..d9cfe27 100644
--- a/ssl/t1_lib.c
+++ b/ssl/t1_lib.c
@@ -1078,9 +1078,7 @@ void ssl_set_client_disabled(SSL *s)
   * algorithms.
   */
   if (s->s3->tmp.mask_a & SSL_aRSA)
-    s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kDHr | SSL_kECDHr;
-  if (s->s3->tmp.mask_a & SSL_aDSS)
-    s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kDHd;
+    s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kECDHr;
   if (s->s3->tmp.mask_a & SSL_aECDSA)
     s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kECDHe;
 # ifndef OPENSSL_NO_PSK
@@ -4031,13 +4029,11 @@ int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
       switch (idx) {
       case SSL_PKEY_RSA_ENC:
       case SSL_PKEY_RSA_SIGN:
-      case SSL_PKEY_DH_RSA:
         rsign = TLSEXT_signature_rsa;
         default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
         break;
 
       case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
-      case SSL_PKEY_DH_DSA:
         rsign = TLSEXT_signature_dsa;
         default_nid = NID_dsaWithSHA1;
         break;
@@ -4140,15 +4136,6 @@ int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
     case EVP_PKEY_EC:
       check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
       break;
-    case EVP_PKEY_DH:
-    case EVP_PKEY_DHX:
-      {
-        int cert_type = X509_certificate_type(x, pk);
-        if (cert_type & EVP_PKS_RSA)
-          check_type = TLS_CT_RSA_FIXED_DH;
-        if (cert_type & EVP_PKS_DSA)
-          check_type = TLS_CT_DSS_FIXED_DH;
-      }
     }
     if (check_type) {
       const unsigned char *ctypes;
@@ -4229,8 +4216,6 @@ void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
   tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_ENC);
   tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_SIGN);
   tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
-  tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DH_RSA);
-  tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DH_DSA);
   tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
   tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
   tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
diff --git a/ssl/t1_trce.c b/ssl/t1_trce.c
index 80d0bf8..dc718ed 100644
--- a/ssl/t1_trce.c
+++ b/ssl/t1_trce.c
@@ -913,14 +913,6 @@ static int ssl_get_keyex(const char **pname, SSL *ssl)
     *pname = "rsa";
     return SSL_kRSA;
   }
-  if (alg_k & SSL_kDHr) {
-    *pname = "dh_rsa";
-    return SSL_kDHr;
-  }
-  if (alg_k & SSL_kDHd) {
-    *pname = "dh_dss";
-    return SSL_kDHd;
-  }
   if (alg_k & SSL_kDHE) {
     *pname = "DHE";
     return SSL_kDHE;
@@ -993,14 +985,6 @@ static int ssl_print_client_keyex(BIO *bio, int indent, SSL *ssl,
     }
     break;
 
-    /* Implicit parameters only allowed for static DH */
-  case SSL_kDHd:
-  case SSL_kDHr:
-    if (msglen == 0) {
-      BIO_indent(bio, indent + 2, 80);
-      BIO_puts(bio, "implicit\n");
-      break;
-    }
   case SSL_kDHE:
   case SSL_kDHEPSK:
     if (!ssl_print_hexbuf(bio, indent + 2, "dh_Yc", 2, &msg, &msglen))
@@ -1040,8 +1024,6 @@ static int ssl_print_server_keyex(BIO *bio, int indent, SSL *ssl,
   }
   switch (id) {
     /* Should never happen */
-  case SSL_kDHd:
-  case SSL_kDHr:
   case SSL_kECDHr:
   case SSL_kECDHe:
     BIO_indent(bio, indent + 2, 80);


More information about the openssl-commits mailing list