[openssl-users] Fwd: Openssl api for signature verification using digest

Siti Rafidah srafidah40 at gmail.com
Wed Aug 29 16:13:52 UTC 2018All on my phone

Pada 29 Aug 2018, at 17:53, Linta Maria <lintamaria194 at gmail.com> menulis:

> Hi Viktor,
> 
> As you suggested, signature wasn't correct.
> With below input also it's not working.
> 
> Pubkey is read to evp_PKEY format
> 
> EVP_PKEY * vkey;
> char PubKey [] ="-----BEGIN PUBLIC KEY-----""\n"
>       "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxEZo8DRHBFBN0w1YYw3w" "\n"
> 
>       "C/C/IxCH3WSDCBTZgPux+/Cm+Q+LtSHjxV2x+hHuR8+cWMgFIrpvN0jw1F6g0f3A" "\n"
> 
>       "QQvQmPkyIUZGN1C9Da+SEdpc12gZdAOdILUaeiDRNUYXJinbBPQaNGAQIWwuzCuj" "\n"
> 
>       "5sjZPrlJYDQ52kq2U86ZNcS/NVRZi+pFB4u0YHHiqJkQYT6yCQjR9Rdvxvjyg9L5" "\n"
> 
>       "9petX/xa0tBurw5eTLOC9UlufblJnS7zrVkpoHdtt9rRgDBJ4kTJypeHq0Tybgro" "\n"
> 
>       "hhxG1EqdAjoD0OjLV93JWr0DOmwWVE1SoJH/UBbgRXf40hxhdzswgJFWJLIdxfdj" "\n"
> 
>       "BwIDAQAB" "\n"
> 
>       "-----END PUBLIC KEY-----";
> 
>       BIO *bio;
> 
>       bio = BIO_new_mem_buf(PubKey, strlen(PubKey) );
> 
>       PEM_read_bio_PUBKEY( bio, &vkey, NULL, NULL );
> 
>  
> 
> unsigned char signew[]={0x14, 0x7e, 0x86, 0x9f, 0xfb, 0x10, 0xc8, 0xa4, 0x98, 0xae, 0xcb, 0xf8, 0xd4, 0xd7, 0xad, 0xf2, 0x18, 0x40, 0xaf, 0x06, 0x85, 0x8a, 0x69, 0xde, 0x29, 0x50, 0xf2, 0x52, 0x1c, 0x01, 0xbc, 0x3c, 0x45, 0x42, 0xb1, 0x32, 0xd8, 0x19, 0xf6, 0xf3, 0x11, 0x39, 0x03, 0xbf, 0x23, 0xfb, 0x5d, 0x97, 0x41, 0xb9, 0x85, 0xaf, 0x31, 0xf8, 0x32, 0x2f, 0xd2, 0xb6, 0x5b, 0xf1, 0x22, 0xfd, 0xda, 0x28, 0x58, 0x6f, 0x45, 0x4b, 0x5c, 0x74, 0xf0, 0x84, 0xf2, 0x1e, 0xfa, 0x33, 0xa3, 0x83, 0x38, 0x9f, 0xcf, 0x71, 0x37, 0x77, 0x6d, 0x86, 0x84, 0xc6, 0x5e, 0x3b, 0x71, 0xf5, 0x29, 0x2a, 0x43, 0xf4, 0x43, 0x38, 0x0a, 0x18, 0xf5, 0xbe, 0x6f, 0x03, 0xd3, 0x16, 0x79, 0x13, 0x89, 0x95, 0xb2, 0xd7, 0x27, 0xcf, 0xd4, 0x2b, 0x6b, 0xa1, 0xbd, 0xe3, 0x8e, 0xac, 0x24, 0x1b, 0xdd, 0x17, 0xf8, 0xe1, 0xf5, 0xb9, 0x5a, 0xd4, 0x97, 0xf4, 0xc3, 0xfc, 0x69, 0xc8, 0x40, 0x30, 0x76, 0x7d, 0x18, 0x7c, 0x58, 0x11, 0x3d, 0x78, 0x27, 0x41, 0xab, 0x1c, 0xd2, 0xd3, 0x5f, 0xe2, 0x94, 0xe1, 0x49, 0xba, 0x6b, 0xd7, 0xbe, 0x3a, 0x9d, 0x86, 0x62, 0xdc, 0xd7, 0x46, 0xae, 0xa3, 0x8e, 0xe1, 0x46, 0x27, 0xbc, 0xb2, 0x31, 0x69, 0xc5, 0x54, 0x15, 0x85,0x74, 0x1a, 0x66, 0x94, 0xa6, 0x68, 0x5e, 0xa2,0x1c, 0x38, 0x3d, 0x84, 0xd8, 0x3f, 0x84, 0x81,0x56, 0xc2, 0x9c, 0xac, 0xef, 0x68, 0xef, 0x68,0x96, 0xb3, 0xd1, 0xa9, 0x3a, 0x43, 0x75, 0xef,0xaf, 0xf2, 0x1b, 0xea, 0x96, 0xb8, 0x23, 0xef,0xa6, 0x09, 0x89, 0x15, 0x52, 0x26, 0xce, 0x1f,0x98, 0x02, 0x83, 0x22, 0x08, 0x60, 0x6c, 0xd9,0x14, 0x64, 0xe8, 0xef, 0x53, 0xea, 0x48, 0x60,0xbb, 0x69, 0x49, 0x64, 0xa3, 0x0d, 0xdb, 0xaa};
> 
>      
> 
> 
> 
> unsigned char hashnew[]={0x8f,0x43,0x43,0x46,0x64,0x8f,0x6b,0x96,0xdf,0x89,0xdd,0xa9,0x1c,0x51,0x76,0xb1,0x0a,0x6d,0x83,0x96,0x1d,0xd3,0xc1,0xac,0x88,0xb5,0x9b,0x2d,0xc3,0x27,0xaa,0x4};
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ---------- Forwarded message ---------
> From: Viktor Dukhovni <openssl-users at dukhovni.org>
> Date: Wed 29 Aug, 2018, 11:30 AM
> Subject: Re: [openssl-users] Openssl api for signature verification using digest
> To: openssl-users at openssl.org <openssl-users at openssl.org>
> 
> 
> 
> 
> > On Aug 29, 2018, at 1:05 AM, Linta Maria <lintamaria194 at gmail.com> wrote:
> > 
> > Still its not working.
> 
> The code is working correctly. The real problem is that the PEM
> format 2048-bit RSA key you posted:
> 
> > ----BEGIN PUBLIC KEY-----
> > MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzMjyWZfVfBpmNKmIm9HH
> > FnrhDLZaCmQvZz57uJHhBLwLk/UAJ+kLKV9Lox8eKfimzisPFBad/TUfwPUaQmji
> > bPKCp+or2EHvPFooOnPWjSd57zPCohDdo0nOLw7iTUOMCvoqvJcdor+t1zBb8MQK
> > yNTycuoGlT19lr8msJFtR+ulfKucj/zk5w/jr0SsxysqFsvtEfa62Wu/wSDYIfsq
> > lKlRGLTlqJNtQybtTVv2Uu2KFrbe0C8+FBkxgtBS+0MkhzpJ37/02J+mHFx1bsgN
> > 09QnQY+T05te+6/mmlsHP3PYRqXqJOLl9AkLd/9kiMhSFshowFehKmls9PYt1xGf
> > 5QIDAQAB
> > -----END PUBLIC KEY-----
> 
> is NOT the key that was used to generate the below signature, or
> the signature was subsequently altered.
> 
> > Signature={ 0x24,0xb8,0xec,0xb4,0x4f,0x31,0xa6,0x8,0x72,0x61,0xc9,0xd3,0x1c,0xd0,0x9b,0xee,0x26,0x2d,0x3d,0xef,0xff,0x2c,0x5,0x78,0x4,0xd3,0xa3,0xff,0xdc,0x97,0x53,0xe6,0x6e,0x85,0x41,0x1b,0xb2,0x2c,0xed,0xbd,0xa6,0x5d,0x6f,0xac,0xbb,0xd5,0xb8,0xa0,0x9,0x2b,0xf1,0xf5,0xb6,0xce,0xdd,0x70,0x8a,0x1a,0xa1,0x20,0x11,0x2b,0xf0,0x17,0x41,0x83,0x80,0xf6,0x61,0xd4,0x6d,0x53,0x8f,0xf1,0x8c,0x19,0x42,0x93,0x96,0xa9,0xb6,0xf2,0x8f,0x27,0x9c,0x66,0x17,0xc5,0xca,0x3d,0xa9,0x3f,0xc5,0x76,0x5f,0x1b,0x31,0xf2,0xd3,0xe,0x78,0x53,0x97,0xcb,0x9d,0xc4,0xe6,0x41,0x61,0x58,0x44,0x5c,0xf5,0xc4,0x67,0x69,0x8,0xa,0x92,0xd5,0x7e,0x9c,0xb9,0x7e,0x54,0x8b,0x8a,0xb,0xa1,0x9a,0x63,0xbf,0xcc,0xed,0x63,0x2c,0xf8,0x14,0x25,0x6,0xa2,0x2,0x0,0x7,0x2e,0x1c,0xc1,0xeb,0x16,0x89,0xaa,0x69,0xe2,0x75,0x57,0x39,0x71,0x68,0xe,0xf,0xa4,0x7a,0xc5,0x14,0x97,0x88,0x67,0xd1,0x36,0x91,0x3b,0x49,0xe7,0xb4,0xf3,0xcb,0xca,0xf6,0xe9,0xb1,0x22,0xe9,0x85,0x89,0xab,0x2,0x4,0x3c,0x2e,0xbd,0x56,0x3,0x8a,0x8b,0x54,0xc6,0xe6,0xed,0x5b,0x4c,0
> xa4,0x9e,0x1b,0xaa,0x90,0xc6,0xb,0x27,0x54,0xc0,0x50,0x5f,0x58,0x97,0xc,0x99,0x5c,0x2,0x74,0xfc,0x9f,0x4c,0x78,0x4e,0xc3,0xb4,0x6d,0x14,0xa1,0xdc,0x62,0xc5,0xfe,0x27,0xb8,0x7d,0x98,0x79,0x82,0x50,0x3a,0xbe,0x6f,0x83,0x79,0xd,0x8a,0xb8,0x3e,0xac,0xa,0xeb,0x62,0xd5,0x5e,0x95}
> 
> $ od -tx1 < /tmp/sig
> 0000000  24 b8 ec b4 4f 31 a6 08 72 61 c9 d3 1c d0 9b ee
> 0000020  26 2d 3d ef ff 2c 05 78 04 d3 a3 ff dc 97 53 e6
> 0000040  6e 85 41 1b b2 2c ed bd a6 5d 6f ac bb d5 b8 a0
> 0000060  09 2b f1 f5 b6 ce dd 70 8a 1a a1 20 11 2b f0 17
> 0000100  41 83 80 f6 61 d4 6d 53 8f f1 8c 19 42 93 96 a9
> 0000120  b6 f2 8f 27 9c 66 17 c5 ca 3d a9 3f c5 76 5f 1b
> 0000140  31 f2 d3 0e 78 53 97 cb 9d c4 e6 41 61 58 44 5c
> 0000160  f5 c4 67 69 08 0a 92 d5 7e 9c b9 7e 54 8b 8a 0b
> 0000200  a1 9a 63 bf cc ed 63 2c f8 14 25 06 a2 02 00 07
> 0000220  2e 1c c1 eb 16 89 aa 69 e2 75 57 39 71 68 0e 0f
> 0000240  a4 7a c5 14 97 88 67 d1 36 91 3b 49 e7 b4 f3 cb
> 0000260  ca f6 e9 b1 22 e9 85 89 ab 02 04 3c 2e bd 56 03
> 0000300  8a 8b 54 c6 e6 ed 5b 4c a4 9e 1b aa 90 c6 0b 27
> 0000320  54 c0 50 5f 58 97 0c 99 5c 02 74 fc 9f 4c 78 4e
> 0000340  c3 b4 6d 14 a1 dc 62 c5 fe 27 b8 7d 98 79 82 50
> 0000360  3a be 6f 83 79 0d 8a b8 3e ac 0a eb 62 d5 5e 95
> 
> $ openssl rsa -pubin -in /tmp/key
> writing RSA key
> -----BEGIN PUBLIC KEY-----
> MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzMjyWZfVfBpmNKmIm9HH
> FnrhDLZaCmQvZz57uJHhBLwLk/UAJ+kLKV9Lox8eKfimzisPFBad/TUfwPUaQmji
> bPKCp+or2EHvPFooOnPWjSd57zPCohDdo0nOLw7iTUOMCvoqvJcdor+t1zBb8MQK
> yNTycuoGlT19lr8msJFtR+ulfKucj/zk5w/jr0SsxysqFsvtEfa62Wu/wSDYIfsq
> lKlRGLTlqJNtQybtTVv2Uu2KFrbe0C8+FBkxgtBS+0MkhzpJ37/02J+mHFx1bsgN
> 09QnQY+T05te+6/mmlsHP3PYRqXqJOLl9AkLd/9kiMhSFshowFehKmls9PYt1xGf
> 5QIDAQAB
> -----END PUBLIC KEY-----
> 
> Which match your post, but raw public key encryption of the signature
> data does not yield a PKCS1 padded message:
> 
> $ openssl rsautl -encrypt -pubin -inkey /tmp/key -raw -in /tmp/sig | od -tx1
> 0000000  95 ca 3c b7 cf d3 19 3d 1d 4a 29 61 67 59 21 d1
> 0000020  61 47 9f 09 69 23 cc 05 77 21 e6 5c 12 9b ed 39
> 0000040  06 7c 23 51 5f e3 3f 48 45 df 41 89 2e d6 92 4a
> 0000060  bd b2 e8 36 e6 83 2a 1e 71 5e 5b 97 52 f2 bc 18
> 0000100  63 3b 45 e0 c1 0a ec 48 ae 42 a3 e5 46 dc 80 77
> 0000120  87 19 a0 29 94 e7 33 2a 77 2b bb 54 39 06 92 ca
> 0000140  df b2 21 04 98 d7 cb 16 a6 a0 5b ac c3 d8 20 df
> 0000160  ac 8f 3a 6d b9 20 7c cb 52 5e 7f f8 69 fc 39 7f
> 0000200  8b db c1 16 4c df ca ba d7 33 5f 8e 21 87 6b ae
> 0000220  a8 e1 20 1b e5 1f 8c 3f 18 2d b4 c0 0d 66 ec 1e
> 0000240  f2 7b 78 ab ad 3c 8c da 80 24 25 3d c8 19 ad 48
> 0000260  b3 21 ca 90 40 ce dd 22 85 6d 8b 6f ed da 77 be
> 0000300  81 02 d3 d5 5a ec fd 9f 6e 4a 52 f1 18 31 d4 e1
> 0000320  14 43 17 02 ff 74 f8 ee cf 2c 09 bc 60 d8 65 e3
> 0000340  3c c2 e1 a9 09 5e 21 42 d2 0f 4f aa d5 75 47 69
> 0000360  51 f0 87 98 bd 7f 99 83 e1 22 33 56 0b 13 8e 37
> 0000400
> 
> By way of contrast:
> 
> $ openssl genrsa -out /tmp/key2.pem 2048 2>/dev/null
> $ echo foobar | openssl dgst -sha256 -sign /tmp/key2.pem -out /tmp/sig2
> $ openssl rsa -in /tmp/key2.pem -pubout > /tmp/pub2.pem 2>/dev/null
> $ openssl rsautl -encrypt -pubin -inkey /tmp/pub2.pem -raw -in /tmp/sig2 | od -vtx1
> 0000000  00 01 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000020  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000040  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000060  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000100  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000120  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000140  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000160  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000200  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000220  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000240  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000260  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
> 0000300  ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 30 31 30
> 0000320  0d 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20
> 0000340  ae c0 70 64 5f e5 3e e3 b3 76 30 59 37 61 34 f0
> 0000360  58 cc 33 72 47 c9 78 ad d1 78 b6 cc df b0 01 9f
> 0000400
> 
> Above you see that using the same key for a raw public encrypt as was used
> for signing, yields content that is PKCS1-padded as expected.
> 
> -- 
>     Viktor.
> 
> -- 
> openssl-users mailing list
> To unsubscribe: https://mta.openssl.org/mailman/listinfo/openssl-users
> 
> -- 
> openssl-users mailing list
> To unsubscribe: https://mta.openssl.org/mailman/listinfo/openssl-users
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mta.openssl.org/pipermail/openssl-users/attachments/20180830/0d6a04be/attachment-0001.html>


More information about the openssl-users mailing list